สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เบาหวาน โรคร้าย อันตรายแบบเงียบๆ

เบาหวาน โรคร้าย อันตรายแบบเงียบๆ

โรคเบาหวาน ภัยเงียบจากอาหารที่ทำลายสุขภาพตัวเราเอง

สาเหตุ

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ร่างกายของเรา มีระดับน้ำตาลภายในเลือดสูงขึ้น ติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานของอินซูลินลดน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เป็นโรคเบาหวาน เช่น อาหารการกิน โรคอ้วน การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย กรรมพันธุ์ / สืบทอดทางพันธุกรรม ฯลฯ


รู้จัก ฮอร์โมนอินซูลิน

     ฮอร์โมนอินซูลิน คือ ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำตาลให้เป็นพลังงาน สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ โดยหลั่งจาก Beta Cell ในตับอ่อน มีหน้าที่เก็บ / ปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคส เพื่อใช้ในการย่อยน้ำตาล


ประเภทของเบาหวาน

เบาหวานประเภทที่ 1 : ประเภทขาดอินซูลิน

     พบได้น้อยมาก เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินขึ้นมาเองได้ จึงต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมไม่ให้ตัวฮอร์โมนขาดหาย หรือระดับน้ำตาลสูงเกินไป

เบาหวานประเภทที่ 2 : ประเภทดื้ออินซูลิน

     พบได้มาก ตั้งแต่วัย 45 ปี+ เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินไปใช้ได้เพียงพอ ร่างกายจึงเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน มักไม่มีอาการใดๆ ถ้าไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้สมดุล อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายได้

เบาหวานประเภทที่ 3 : ประเภทอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

     ในระหว่างตั้งครรภ์บุตรนั้น จะมีฮอร์โมนจากทารก ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอินซูลิน เป็นผลให้ร่างกายตอบสนองฮอร์โมนอินซูลินลดลง ถ้าไม่เพิ่มปริมาณการสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอ จะทำให้ทารก ขาดอินซูลินในร่างกายไป ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน หลังจากคลอดบุตรไปแล้ว

เบาหวานประเภทที่ 4 : ประเภทอื่นๆ ที่ทราบสาเหตุได้

     ได้แก่ เบาหวานจากพันธุกรรม โรคที่เกี่ยวกับตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน การได้รับยาบางชนิด เช่น สเตอรอยด์ สารเคมี


สัญญาณและอาการ

1. อ่อนเพลียง่าย แม้ว่าจะพักผ่อนเพียงพอ

2. ผอมลง โดยไม่มีสาเหตุ

3. ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำมากกว่าปกติ

4. ตาพร่ามัว

5. ปวดขา ปวดเข่า

6. ผิวแห้ง มีอาการคัน แผลหายช้า มีสะเก็ดขึ้นบ้าง

7. อารมณ์แปรปรวน โมโหง่าย


การป้องกัน

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

 - แป้ง-ข้าว : เลือกทานประเภทไม่ขัดสี และกินอย่างพอดี

 - เนื้อสัตว์ : เลือกทานชนิดไขมันต่ำ ไม่ติดมัน หลีกเลี่ยงเนื้อประเภทแปรรูป

 - ผัก : ให้ทานผักประเภทมีใบ ควรระวังผักที่มีลักษณะเป็นหัว เพราะถูกจัดอยู่ในแป้ง-ข้าว

 - ผลไม้ : ให้ควบคุมการทานต่อครั้ง คือ หากหั่นเป็นชิ้น ไม่เกิน 7-8 ชิ้นใน 1 ผล หรือหากกินเป็นผลเล็ก ไม่เกิน 7-8 ผลเล็กใน 2-3 ครั้ง

 - ควบคุมน้ำหนักให้พอดี พยายามไม่ให้อ้วนลงพุง

2. ออกกำลังกาย : ครั้งละ 10 นาที 3 ครั้ง รวมเป็นวันละ 30 นาที และสัปดาห์ละ 150 นาที

3. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. ไม่เครียด หรือวิตกกังวล

5. หมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะ อย่างน้อยปีละครั้ง


ถ้าไม่ป้องกัน / รักษา จะเกิดอะไรขึ้น

 - เบาหวานขึ้นตา ต้อกระจก

 - หลอดเลือดตีบตัน ความดันโลหิตสูง

 - ไตวาย ไตเสื่อม

 - โรคทางผิวหนัง

 - โรคทางช่องปาก

Tags : เบาหวาน เอนไซม์ ฮอร์โมนอินซูลิน โรคแทรกซ้อน โรคจากการกิน

view