สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

PUMP ไม่ทำงาน?

PUMP ไม่ทำงาน ทำไงดี ?


ทำไมต้องมีอะไหล่ตัวนี้ด้วย เพราะปั้มนี้ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำเมื่อแรงดันต่ำ เป็นปั้มที่สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทำงานควบคู่กับ

Low pressure

ทำหน้าที่ตัดไฟฟ้า เมื่อระบบขาดน้ำ หรือแรงดันน้ำต่ำ

High pressure 

ทำหน้าที่ตัดไฟฟ้า เมื่อระบบมีแรงดันน้ำสูงมากกว่าที่กำหนด

Adaptor

ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยัง Low pressure, High pressure, Solenoid Valve และ Diaphram Pump

ปัญหา PUMP ไม่ทำงาน

- ระบบไฟฟ้าไม่เข้า

  เกิดจากน้ำไม่ไหล หรือ Low / High pressure ไม่มีการสั่งตัดไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟไม่มีการตอบสนอง

- ระบบน้ำไม่ไหล

  เกิดจากแรงดันน้ำไหลต่ำ หรือแรงดันน้ำไม่มี ทำให้ปั้มยังไม่มีการทำงาน

- ไส้กรองตัน

  เกิดจากการใช้ไส้กรองหมดอายุการใช้งาน หรือเสื่อมคุณภาพ

view