สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำไมต้องมี และปัญหาของปั้มอาร์โอ

ทำไมต้องมี และปัญหาของปั้มอาร์โอ

ทำไมต้องมีอะไหล่ตัวนี้ด้วย เพราะปั้มนี้ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำเมื่อแรงดันต่ำ เป็นปั้มที่สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทำงานควบคู่กับ Low pressure ,High pressure และ Solenoid Valve และต้องใช้ตามขนาดของ RO Membrane เป็นตัวให้อัตราไหลน้ำดี ตั้งแต่ 50-450G รายละเอียดในแต่ละยี่ห้อจะเขียนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จำเป็นต้องมีอะไหล่ตัวนี้ เพราะถ้าหากไม่มี เครื่องกรองน้ำจะทำงานไม่ครบวงจร

ปัญหาของปั้มอาร์โอ

การที่เราอาจไม่รู้ว่า ในแต่ละยี่ห้อจะสามารถใช้งานแล้วอยู่ได้นานขนาดไหน ดังบทความเรื่อง การเลือกปั้มอาร์โอแบบไหนดี? รุ่นไหนดี? ถึงจะปลอดภัย ในหัวข้อ สังเกตที่ผลิต ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว ว่า หากไม่มีแหล่งผลิต จะเป็นของปลอม สังเกตได้จากคอของปั้มอาร์โอ ของจริงทำมาจากเหล็ก ของปลอมทำมาจากพลาสติก ดังนั้น ปัญหาอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเท่านี้ ถ้าหากเราศึกษาตามหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะทำให้เราได้ปั้มที่มีคุณภาพและปลอดภัย

view