สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไส้กรองน้ำ RO หมดสภาพการใช้งาน

ไส้กรองน้ำ RO หมดสภาพการใช้งาน ทำอย่างไรดี ?ไส้กรองน้ำในเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis จะมีอายุการใช้งานที่ต่างกันในแต่ละตัว ดังนี้

1.) ไส้กรอง Sediment : อายุการใช้งาน 3-6 เดือน

2.) ไส้กรอง Carbon Block : อายุการใช้งาน 3-6 เดือน

3.) ไส้กรอง Resin : อายุการใช้งาน 3-6 เดือน

4.) ไส้กรอง RO Membrane : อายุการใช้งาน 1-2 ปี

5.) ไส้กรอง Post Carbon : อายุการใช้งาน 1 ปี


ปัญหาของไส้กรอง RO หมดสภาพการใช้งาน


- ไส้กรองไม่มีมาตรฐานรองรับ

   ไม่มีเครื่องหมาย Water Quality (WQA) กับ NSF จึงส่งผลกระทบต่อระบบเครื่อง ทำให้ไส้กรองหมดสภาพไวได้

- ใช้ไส้กรองผิดประเภท / สลับขั้นตอนการกรอง

   โดยไม่ได้ศึกษาวิธีการใส่ไส้กรองอย่างถูกขั้นตอน หรือใช้งานไม่ตรงตามประเภท ทำให้น้ำที่ได้จากการกรองนั้นมีคุณภาพต่ำ

- น้ำมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่ากำหนด

   ประเภทของน้ำกรองนั้นไม่ตรงตามความต้องการของระบบเครื่องกรองน้ำ (น้ำที่ระบบ RO ต้องการ คือ น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำกร่อย) ส่งผลให้ไส้กรองหมดอายุไวกว่าปกติ และระบบเครื่องกรองน้ำเสียหายไปด้วย


Tags : ปั้มแรงดัน ปั้มอาร์โอ

view