สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติของปั้ม ro

คุณสมบัติปั้มอาร์โอ

1. ทำงานด้วยหม้อแปลงขนาด 220V-230V กระแสไฟฟ้าขนาด 24-29 VDC กินกระแสไฟฟ้า 0.26-1.1 AMP

2. อัตราการไหลของน้ำ 1.2-1.6 LPM ที่ Open flow จึงให้แรงดันสูงสุด 125-130 PSI

3. ทำงานร่วมกับ Low pressure เป็นตัวเปิด ขนาด 24 V และ High pressure เป็นตัวปิด ขนาด 24 V

4. เป็นปั้มชนิด Diaphram

5. ทำหน้าที่เป็น RO booster pump คือปั้มต้องส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO membrane

6. ให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 50 แกลลอนต่อวัน หรือประมาณ 170 ลิตรต่อวัน

Tags : ปั้มอาร์โอ ปั้มแรงดันน้ำ คุณสมบัติ

view