สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง

น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง เกิดจากอะไร ?


น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง เกิดขึ้นได้บางครั้ง ขึ้นอยู่กับว่า ในชิ้นส่วนของเครื่องกรองนั้น เกิดจาก.....

- แรงดันเข้าน้อย

  โดยมีผลต่อน้ำที่ไหลเข้ามายังเครื่องกรอง หากแรงดันเข้าน้อย น้ำไหลเข้าช้าได้

- อะไหล่ชำรุด เสียหาย

  ขึ้นอยู่กัับวัสดุที่ใช้กับเครื่องกรอง หากใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ โอกาสน้ำรั่วสูงกว่าเกิดขึ้นได้

 

Tags : ปั้มอาร์โอ ปั้มแรงดันน้ำ คุณสมบัติ

view