สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไส้กรองคาร์บอน

Features

- 10" Cartridge to fit most standard 10" filter housings

- Taste and odor reduction

- Chlorine removal

- Dirt, rust and other containments removal

- Maximum water temperature 125 ํF (52 ํC)

- For water use only

- Service life : 2,500 GAL

- No release of Carbon fines

- Flush for at least 1-1.5L Water prior to use

- 5 micron Nominal filtration

- Sediment Reduction

Installation Instructions

- After install this new cartridge, pass 5 gallons of tap water through to flush out any carbon fine particles present in the unit.

- Air bubbles may be present for the first few days after installation.

- To keep your filter system operating effectivery. replace this cartridge every 6 month maximum


Warning

-  Plastic wrap may cause sparks.

-  Do not open in an explosive environment.

-  Remove label from cartridge before installation


Note

Do not use where the water is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disaffec before or after the unit

- Shut off water supply

- Note the flow disnffec on the filter

- Flush 4 Gallons of water through the filter before use


คุณสมบัติ

- ขนาดโดยปกติของไส้กรองตัวนี้คือ 10 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับเครื่องกรองน้ำขนาดกลาง

- กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

- กรองคลอรีน

- กรองสิ่งสกปรก สนิม และอื่นๆ

- อุณหภูมิของน้ำสูงสุดคือ 52 ํC (125 ํF)

- ใช้สำหรับกรองน้ำเท่านั้น

- อายุการใช้งาน 2,500 แกลลอน

- ไม่ปล่อยคราบหรือร่องรอยของคาร์บอน

- ล้างออกด้วยน้ำอย่างน้อย 1-1.5 ลิตรก่อนใช้งาน

- กรอง 5 ไมครอน

- นอกจากนี้ สามารถกรองตะกอนภายในน้ำได้


คำแนะนำในการติดตั้ง

- หลังจากติดตั้งตลับใหม่แล้วให้ล้างผ่านน้ำ 5 แกลลอนเพื่อล้างอนุภาคคาร์บอนที่มีอยู่ในตัวเครื่อง

- ฟองอากาศอาจเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกหลังจากติดตั้ง

view