สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำเนิดระบบ RO และการพัฒนาระบบ RO

ระบบนี้ถูกคิดค้นมาเป็นเวลานาน 300 ปีที่ผ่านมา จนสามารถสรุปได้ ดังนี้


ระบบ Reverse Osmosis ได้ถูกกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1748 (พ.ศ. 2291) โดยนักบวชและนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ฌ็อง-อ็องตัวร์ โนลเล็ท (Jean-Antoine Nollet) มีจุดประสงค์เพื่อแยกสารละลายออกจากน้ำ โดยกระทำกับกระเพาะปัสสาวะของสุกรและแอลกอฮอล์ที่แช่แข็ง ต่อมาองค์กรนาซ่าได้ให้ความสนใจและเป็นองค์กรแรกที่นำระบบนี้ไปใช้กับนักบินอวกาศ เพราะบนอวกาศไม่สามารถหาแหล่งน้ำมาบริโภคได้ ต้องลำบากโดยการนำน้ำปัสสาวะมาดื่ม ต่อมากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาได้นำระบบนี้ไปใช้กับน้ำทะเล เพื่อเปลี่ยนจากน้ำที่ดื่มไม่ได้ ให้มาดื่มได้ แต่ความคิดของเขานั้นต้องล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอีกยาวนาน

ปัจจุบัน ระบบอาร์โอกลายเป็นระบบที่แพร่หลายในงานวิจัยต่างๆ รวมไปถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ทำให้มีการพัฒนาในระบบนี้มากขึ้น เช่น ระบบกรองน้ำ

Tags : ระบบรีเวิร์สออสโมซิส ระบบอาร์โอ ประวัติโดยย่อของอาร์โอ นาซ่า กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

view