สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบ Reverse Osmosis กับ Osmosis ต่างกันอย่างไร

มีคำถามที่ทุกคนนั้นงงมาก คือ ระบบ Osmosis และ Reverse Osmosis มันต่างกันอย่างไร เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ 2 ระบบ มาอธิบายกัน


ระบบ Osmosis

คือ กระบวนการแพร่โมเลกุลของสารละลาย จากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง โดยอาศัยแรงดันที่เรียกว่า ออสโมติก ผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดตั้งแต่ 0.1 - 0.0001 ไมครอน


ระบบ Reverse Osmosis

คือ กระบวนการผลันกลับของ Osmosis จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยอาศัยแรงดันที่สูงกว่าแรงดันออสโมติก ผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียด 0.0001 ไมครอนเท่านั้น ทำให้โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าของเหลวไม่สามารถแทรกซึมผ่านไปได้ จะมีเพียงของเหลวที่มีความบริสุทธิ์ 95-99% เช่น การกรองน้ำ


ความเป็นมาของ 2 ระบบ


ระบบ Osmosis : ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฌ็อง-อองตัวร์ โนลเล็ท (Jean-Antoine Nollet) โดยทดลองกับกระเพาะหมูที่มีน้ำอยู่ข้างใน และแอลกอฮอล์ นำมาแช่ พบว่า น้ำที่อยู่ในกระเพาะซึมออกมา จึงเป็นต้นกำเนิด "ระบบ Osmosis "


ระบบ Reverse Osmosis : ค้นพบโดยองค์กร NASA

Tags : ระบบรีเวิร์สออสโมซิส ระบบอาร์โอ ประวัติโดยย่อของอาร์โอ นาซ่า กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

view