สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครื่องกรองน้ำเซรามิค แบบ 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำเซรามิค แบบ 5 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง Ceramic สามารถกรองถึงแบคทีเรีย และไส้กรองสามารถทำความสะอาดได้


ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Activated Carbon กรองกลิ่น สี คลอรีน สารเคมี และโลหะหนักต่างๆ


ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC Carbon ปรับแต่ง ดูดกลิ่นคลอรีน สารเคมี และ ดูดซับกลิ่นต่างๆ


ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Post Carbon Big กำจัดกลิ่น สี และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยลดความกระด้างในน้ำ


ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon กำจัดกลิ่น สี และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ ได้ถึง 99.99%

Tags : เครื่องกรองน้ำ แบบเซรามิค 5 ขั้นตอน 

view