สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชนิดสารกรองน้ำ

ชนิดสารกรองน้ำ

ประเภทและชนิดของสารกรองน้ำดื่ม น้ำใช้

สารกรองน้ำคืออะไร ?


สารกรองน้ำ คือ สารที่ทำให้น้ำในขณะกรองน้ำนั้นมีคุณภาพ การเปลี่ยนสารกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพตามกำหนด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องกรองน้ำนั้นมีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งสกปรกมากขึ้น หากเป็นเครื่องกรองน้ำคุณภาพดี แต่ไม่ดูแลรักษาให้อยู่สภาพใช้งานได้หรือไม่รักษาความสะอาด ประสิทธิภาพในการกรองสิ่งสกปรกลดลง หลังจากใช้เครื่องกรองน้ำแล้ว สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือ ระยะเวลาการล้างสารกรองน้ำและไส้กรองน้ำ เพราะมีอายุการใช้งานสั้น แต่ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำด้วยและไส้กรองให้ตรงตามกำหนด

สารกรองน้ำดื่มน้ำใช้มีให้เลือกหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. สารกรองแอนทราไซด์

 สารกรองแอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นสารกรองน้ำเนื่องจากมีธาตุคาร์บอนสูงกว่าชนิดอื่นๆ และมีวัตถุสารซึ่งละลายน้ำได้น้อย จึงมีคุณสมบัติเป็นถ่านหินที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสภาพการตกผลึกที่ดี ไม่เปราะแตกหักง่าย และไม่ละลายน้ำได้ง่าย

 คุณสมบัติของสารกรองแอนทราไซต์

 1). ทำหน้าที่ดักจับและเก็บตะกอนน้ำที่เจือปนมากับน้ำ

2). ทำหน้า


สะดวกในการบำรุงรักษา อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในอัตราสูง

  2. สารกรองสนิมเหล็ก


  มีคุณสมบัติในการกำจัดโลหะ โดยเฉพาะสารละลายเหล็กที่ปนมากับน้ำ

  และเติมออกซิเจนให้กับน้ำ
  3. สารกรองคาร์บอน

  มีคุณสมบัติในการกรองคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

  โดยกรองแบบดูดซับกลิ่น สี รส สารซัลเฟต ยาฆ่าแมลง


  4. สารกรองเรซิ่น


   มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุ โดยใช้สารกรองเรซิ่นและเปลี่ยนประจุ

   ไฟฟ้าในน้ำหรือใช้จับสารละลาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นสาเหตุที่

   ทำให้น้ำกระด้าง


Tags : สารกรองน้ำคืออะไร ทำไมถึงต้องมีสารกรองน้ำนี้

view