สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ ro แบบ 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ ro แบบ 5 ขั้นตอน

น้ำระบบ RO (REVERSE OSMOSIS) คืออะไร
       <*>  น้ำที่ได้จากเครื่องกรอง น้ำระบบ RO. เป็นน้ำที่แร่ธาตุขนาดเล็กถึงเล็กที่สุดซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย และในขณะเดียวกันก็เป็นน้ำที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ถึง 93-97 % เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำระบบ RO.ต้องการทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์มากที่สุด เท่านั้น ซึ่งแร่ธาตุที่ถูกำจัดออกเป็นแร่ธาตุที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเป็น อันตรายกับร่างกาย

       <*> ร่างกายของคนเราต้องกแร่ธาตุในปริมาณที่จำเป็น เมื่อหามีจำนวนมากเกินร่างกายจะกำจัดออก เช่น ทางปัสสาวะ ,เหงื่อ เป็นต้น  ถ้าท่านต้องการแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถหาได้จากอาหารหลัก 5 หมู่ ตามความรู้สุขศึกษาเบื้องตนที่ได้เรียนมา สมมติว่า ถ้าท่านต้องการแคลเซียมจากน้ำ ถ้าท่านดื่มน้ำท่านก็จะได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปด้วย เช่น สารตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายด้วย


เครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอน คือ เครื่องกรองน้ำที่มีระบบ 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ

ในที่นี้จะมานำเสนอเครื่องกรองน้ำ Made in taiwan ที่มีส่วนประกอบหรือคุณสมบัติ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ไส้กรอง PP Sediment filter ไส้กรอง Activated Carbon Block หรือ CTO ไส้กรอง Resin ไส้กรอง

RO Membrane และไส้กรอง Post Carbon ซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป


คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำ RO แบบ 5 ขั้นตอน 

1. ไส้กรอง PP Sediment Filter  กรองสารจำพวกฝุ่น ดิน ทราย และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่มากับน้ำ


Polypropylene filter for removal of sand, sill, Dirt and Rust particles.

For water use only. Maximum water temperature 52°C (125°C)


2. ไส้กรอง Activated Carbon Block  กรองสารคลอรีนที่เป็นกลิ่น สี  และโลหะหนักต่างๆ


- 10" Cartridge to fit most standard 10" filter housings

- 10 Micron

- Taste and odor reduction

- Chlorine removal

- Other heavy metal and containments removal

- Maximum water temperature 52°C

- For water use only

- Service life : 3,500 GAL (14,000 Liter)


3. ไส้กรอง Resin เพิ่มความสามารถในการดูดจับสารเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน ฟีนอล โฮโดรคาร์บอน


This filter is use for removes hardness such as Ca, Mg from feed water to drinking water or

Pre-treatment for commercial use.


4. ไส้กรอง RO Membrane กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช และสารพิษต่างๆ


Caution

- Permeate water obtained from the first hour of use should be discarded to the drain.

- Wear protective gloves and sleeves to avoid prolonged contact with skin and clothing.


5. ไส้กรอง Post Carbon กำจัดกลิ่น สี รสที่ไม่พึงประสงค์


The best inline water filter in world

Maximum Flow                           .75 GPM (2.8 LPM)

Maximum Pressure                     125 PSI (8.6 bar)

Maximum Temperature               42°C (100°F)

Service Life                                  1,500 GAL (5,676 Liter)


ข้อดี

- กรองได้ละเอียดสูงสุดถึง 0.0001 ไมครอน

- น้ำมีความสะอาด บริสุทธิ์ พร้อมดื่ม

- หาซื้อได้ง่ายตามเว็บไซด์ต่างๆ


ข้อแตกต่าง

- ใช้ไฟฟ้าในขณะที่กรอง

- ไส้กรองมีอายุใช้งานสั้น โดยเฉพาะไส้กรอง Sediment filter มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน พอครบเดือน

ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

- กว่าน้ำจะเต็มถังต้องรอเวลาในขณะกรอง 2-3 ชั่วโมง


ประโยชน์

- ระบบ RO เป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดในโลก เพราะสามารถกรองได้สะอาดและบริสุทธิ์ ปลอดภัยสูงสุด

- ระบบ RO นี้สามารถใช้ได้กับครัวเรือนขนาดกลางและขนาดเล็ก

Tags : เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ระบบ RO

view