สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO


เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

         ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพสูง  Reverse Osmosis Pure Water เป็นระบบที่ดีสุดในโลก ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากน้ำที่มีในปัจจุบันมีการปนเปื้อนสารต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้มีการเพิ่มจำนวนมาก และมีความเข้มข้นสูง จึงทำให้สภาพน้ำที่เราจะน้ำมาดื่ม และใช้ต้องมีการแยกสารอันตลาดต่างๆ ออกจากน้ำเสียก่อน ระบบ RO จึงเป็นที่นิยม อย่างแพร่หลาย และทำให้ราคาถูกกว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นอย่างมาก

         ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ที่มีขายในบ้านเรา มีให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่น ตามความต้องการของลูกค้า มีตั้งแต่รุ่นถูกดี และรุ่นแพงแต่ไม่ดี ก็มี ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำเสนอขายของแต่ละร้านค้าระบบ Reverse Osmosis คือ ระบบที่อาศัยแรงดันจากปั้มน้ำให้ผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูง เรียกว่า RO Membrane มีความละเอียดในการกรองเล็กถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งเป็นการกรองที่ยอมให้อนุภาคของน้ำผ่านไปได้ ส่วนเชื้อโรค สารพิษ สารละลาย และไอออน จะถูกกรองออกไปจากน้ำดิบ ทำให้น้ำที่ผ่านการกรอง แบบ Reverse Osmosis มีความสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน


คุณสมบัติ

  • กรองน้ำประปา น้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำ, ห้วย, หนอง, คลอง, บึง)
  • กรองน้ำให้ตรงกับความต้องการของจำนวนคน ขึ้นอยู่กับไส้กรอง RO Membrane เช่น 50 GPD = 180 ลิตร/วัน (6 - 10 คน) 75 GPD = 280 ลิตร/วัน (11 - 15 คน)
  • มีความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนสูงถึง 99.99% และมีการแยกระหว่างน้ำดี และน้ำทิ้ง
  • มีระบบตัดไฟฟ้า แบบ Auto (ใช้ Low pressure switch, High pressure switch และ Solenoid Valve ตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง หรือถังแรงดันบรรจุน้ำเต็ม)
  • ระบบกรอง แบบ 5 ขั้นตอน
  • ไส้กรอง อะไหล่ ได้รับรองมาตรฐานจาก Water Quality, NSF, FDA


Tags : เครื่องกรองน้ำ RO

view