สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำเนิดระบบ RO และการพัฒนาระบบ RO

ระบบนี้ถูกคิดค้นมาเป็นเวลานาน 300 ปีที่ผ่านมา จนสามารถสรุปได้ ดังนี้ ระบบ Reverse Osmosis ได้ถูกกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1748 (พ.ศ. 2291) โดยนักบวชและน......

อ่านต่อ
view